Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

marilena: 'Bronco 'Bama and Mitt Romney' too much for four-y...

marilena: 'Bronco 'Bama and Mitt Romney' too much for four-y...: http://www.guardian.co.uk/world/video/2012/nov/05/bronco-bama-mitt-romney-abigael-video CNN

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου