Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

marilena: Covered with smoke ...

marilena: Covered with smoke ...: The Acropolis hill with the Parthenon temple is covered with smoke during during a violent demonstration in central Athens November 7, 20...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου