Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

marilena: EMAIL TURNS 50, COMES FULL-CIRCLE FROM PENTAGON OR...

marilena: EMAIL TURNS 50, COMES FULL-CIRCLE FROM PENTAGON OR...: The first Interface Message Processor that transmitted a message on the Internet - (FastLizard4) By Eva Sudholt DIE WELT /Worldcrunch B...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου