Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

marilena: FROM SIOUX TROPHIES TO RASTA DREADLOCKS, THE POWER...

marilena: FROM SIOUX TROPHIES TO RASTA DREADLOCKS, THE POWER...: By Véronique Lorelle LE MONDE /Worldcrunch PARIS  – Ever seen a human scalp transformed into a drumhead? Or a shrunken head with its l...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου