Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012

marilena: Germany's Ongoing Refusal to Forgive Greek Debt

marilena: Germany's Ongoing Refusal to Forgive Greek Debt: Denying Reality The International Monetary Fund believes that the only way to reduce Greek debt to a sustainable level is by way of a d...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου