Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

marilena: A Monet for £27m? The real price of the art boom i...

marilena: A Monet for £27m? The real price of the art boom i...: As a Christie's sale is criticised for not offering enough 'trophy property', it's clear to see what the art world has become True colo...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου