Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

marilena: New scheme means music will play on for Greece's b...

marilena: New scheme means music will play on for Greece's b...: 29 November 2012   Last updated at  16:50 GMT Help With arts funding slashed as a result of the country's austerity measures, many bal...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου