Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

marilena: Who Will Stop These Sado-Monetarists As Youth Unem...

marilena: Who Will Stop These Sado-Monetarists As Youth Unem...: Greek unemployment rose to 25.4pc in August. Youth unemployment rose to 58pc. Under the official forecast, the economy will contra...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου