Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2012

marilena: 'World's narrowest house' opens for artists in Pol...

marilena: 'World's narrowest house' opens for artists in Pol...: http://www.guardian.co.uk/artanddesign/video/2012/oct/24/worlds-narrowest-house-poland-video A house wedged between two blocks of flats i...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου