Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

Inside an embattled Syrian city, CNN's Arwa Damon finds children scraping the bottom of pots for scraps and eating burnt food as neighborhood volunteers are swamped by hungry kids.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου