Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

marilena: Mayan apocalypse: End of the world, or a new begin...

marilena: Mayan apocalypse: End of the world, or a new begin...: One in 10 of us is said to be anxious that 21 December marks the end of the world. The Ancient Mayans predicted this doomsday, and the ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου