Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

marilena: Mother India Starves Her Children

marilena: Mother India Starves Her Children: India's people are eating less now than they did two decades ago, even after record economic growth and bumper harvests. Children die. ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου