Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

marilena: Sonepur fair: Poor Indian boys 'fish' for coins to...

marilena: Sonepur fair: Poor Indian boys 'fish' for coins to...: Every day since 28 November, 10-year-old Rohit Kumar has sat from dawn to dusk on the banks of the Gandak river in the eastern Indian s...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου