Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

marilena: INTRODUCING THE 'POLYPILL' - SHOULD EVERYONE OVER ...

marilena: INTRODUCING THE 'POLYPILL' - SHOULD EVERYONE OVER ...: Set to be available in the US this year, this mixture of medicines in one pill is aimed at reducing heart attacks. Its inventor says even m...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου